2013-05-04 herdenking de boeg rotterdam - Kerstfeest op Zee

Title
Ga naar de inhoud
Rotterdam, 4 mei 2013
Herdenking "De Boeg"
Geachte aanwezigen,
we zijn bijeen gekomen bij het Nationaal Koopvaardijmonument ‘De Boeg’.
Hier wordt duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar mensen zijn én hier wordt duidelijk gemaakt hoe krachtig mensen zijn.
Het gaat hier om de realisatie van vrijheid.

Het monument toont de kracht om uit de puinhoop van oorlogsgeweld te herrijzen.
Dat gaat niet zonder de moed en de offers van velen, duizenden zeevarenden, die we hier waardig herdenken.

Echt, het menselijke element is cruciaal in het doorgeven van vrijheid.
De realisatie van vrijheid gaat met vereende krachten tegen tirannie, tegen rechtsverdraaiing, uitsluiting én criminalisering van medemensen in.
Zij hielden koers.
Met hun visie op vrijheid als kompas en verantwoordelijkheidsgevoel is dat gelukt.
Vrijheid wordt mét een visie doorgegeven.
Uit ervaring weten we dat elke visie op vrijheid steeds wordt getest in onze wereldwijde samenleving.
Om ons heen zijn er nog steeds mensen die kwetsbaar en naamloos door het leven gaan.
Om ons heen zijn er ook mensen die krachtig opkomen voor de waardigheid van de medemens.

Blijkbaar maakt het wezenlijk element van vriendschap, zorgzaamheid en kwetsbaarheid de mens krachtig en vrij authentiek.

Zo staan we fier bij het 45 meter hoog Nationaal Koopvaardijmonument.
Een teken van hoop op een samenleving waarin gerechtigheid en vrede elkaar omhelzen en die mens en samenleving naar ongekende hoogte stuwt.

Om niet om te vallen is een goede verankering noodzakelijk, zoals we dat ook bij dit monument kunnen zien.

De nodige verankering om de oorzaak van het leed aan te pakken vat ik samen met de woorden van ons volkslied:
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, O God, mijn Heer.
en
Dat ik toch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond
om
de tirannie te verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Terecht is hier een kleurrijke bloemenzee gemaakt uit eerbied voor de offers die zijn gebracht en uit dankbaarheid voor de visie en vrijheid aan ons doorgegeven door onze moedige voorgangers.
Want op hun sterke schouders staat onze samenleving, zij zijn ons anker, zij zijn ons kompas.
En later hebben anderen onze schouders nodig om op te bouwen, want vrede en vrijheid geef je door.

Dank daarvoor

Fr. Maas
Terug naar de inhoud